Ponuka

Zaoberáme sa predajom a inštaláciou stavebných materiálov a súčastí so strešným systémom spojených, ako sú:

  • predaj a realizácia pálenej strešnej krytiny a strešných tašiek
  • predaj a realizácia veľkoformátovej plechovej krytiny a trapézového plechu
  • predaj a realizácia falcovanej strešnej krytiny
  • predaj a realizácia plochých striech
  • predaj a realizácia klampiarskych súčastí, lemoviek, oplechovaní a žľabových systémov
  • predaj stavebného reziva, vrátane väzníkových konštrukcií a realizácia krovov, realizácia drevostavieb na kľúč
  • predaj paropriepustných vysokodifúznych fólií a realizácia paropriepustnej membrány
  • predaj izolačných materiálov do šikmých i plochých striech a realizácia termoizolačnej vrstvy
  • predaj parozábranných fólií a realizácia parozábrannej membrány
  • predaj a realizácia nosnej konštrukcie pod podhľadové prvky v interiéri

Montáž strešného systému v sebe zahŕňa vysokú kvalitu použitých komponentov v kombinácii s odbornými znalosťami technológie a praktickou zručnosťou, výsledkom ktorých je ucelený strešný systém od krytiny až po podhľadové konštrukcie. V spojení s odbornou realizáciou certifikovaným montážnikom Vám dáva vysokú mieru pridanej hodnoty, pocit istoty a bezpečia pod vlastnou strechou. Spoľahnite sa na odborníkov.